(BĐT) - Công ty CP chứng khoán Hòa Bình thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty CP Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt do Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC nắm giữ vào ngày 24/8/2020 như sau:
Ngày 24/8/2020, đấu giá quyền mua cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Bê tông Thịnh Liệt ảnh 1