(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/8/2020 do Phòng tài chính - Kế hoạch thị xã Phước Long ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 02/HĐ – DVĐGTS ngày 5/8/2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Phòng tài chính - Kế hoạch thị xã Phước Long;

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Phòng tài chính - Kế hoạch thị xã Phước Long. Địa chỉ: KP 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá:

3.1 Khối lượng gỗ

Ngày 24/8/2020, đấu giá cây gỗ Me tây, gỗ sao và củi tại tỉnh Bình Phước ảnh 1


3.2 Khối lượng củi.

Ngày 24/8/2020, đấu giá cây gỗ Me tây, gỗ sao và củi tại tỉnh Bình Phước ảnh 2


4/Giá khởi điểm: 99.811.000 đồng (Chín mươi chín triệu tám trăm mười một ngàn đồng)

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của Phòng tài chính kế hoạch thị xã Phước Long chuyển giao để đấu giá.

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp liên tục nhiều vòng tại cuộc đấu giá. Bước giá 1% trên giá khởi điểm của từng vòng đấu giá.

7/ Thời gian, địa điểm cung cấp hồ sơ tham gia đấu giá

Từ ngày 7/8/2020 đến 17h00 ngày 21/8/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Phòng tài chính thị xã Phước Long (trong giờ hành chính);

8/ Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 7/08/2020 đến 17h00 ngày 21/8/2020.

9/ Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 19/8/2020 đến ngày 20/8/2020 (trong giờ hành chính). Liên hệ đ/c Kiện (số đt 0913.897078) để được hướng dẫn xem tài sản.

10/ Thời gian, địa điểm đấu giá: 14h30 ngày 24/8/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

11/ Tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia:

Người tham giá đấu giá phải nộp tiền đặt trước là 15% (Mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của tài sản

Tiền hồ sơ tham gia: Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 150.000đ/ hs.

13/ Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đều có quyền tham gia đăng ký đấu giá, trừ trường hợp không được tham gia theo quy định tại khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.

14/ Điều kiện tham gia đăng ký

Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành, có CMND (Sao y bản chính)

Có bản cam kết xem tài sản.

Nếu người tham gia đấu giá là tổ chức thì phải có giấy phép kinh doanh (Sao y bản chính).

Nếu người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân không trực tiếp tham gia đấu giá mà ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì phải có giấy ủy quyền có công chứng, hoặc chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định (Một giấy nộp tiền chỉ được đăng ký một tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá)

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.