(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2022 do Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp

Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0903392209

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Địa chỉ: Số 191, phố Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội., Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 2, TP.HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:30 21/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 23/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 07/06/2022 - 16:00 21/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. - Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. - Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 24/06/2022

Địa điểm: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh