(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/2/2021 do Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam

Địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0902 303 303

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu.

Địa chỉ: Số 278 Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tài sản đấu giá: Tài sản cho thuê, cụ thể như sau: 01 bãi giữ xe nằm trong khuôn viên Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, diện tích 250m2 , thời hạn thuê là 03 năm

Giá khởi điểm: 17.500.000đ/tháng x 36 tháng = 630.000.000đ (Sáu trăm ba mươi triệu đồng chẵn)

Xem tài sản từ ngày 03/02/2021 đến ngày 22/02/2021, tại nơi có tài sản đấu giá.

Thời hạn đăng ký: Từ ngày 03/02/2021 đến ngày 22/02/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 10% giá khởi điểm.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/02/2021 đến hết ngày 23/02/2021

Phí mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ

Đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 24/02/2021, tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam. Đấu giá từng tài sản một và trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Liên hệ địa chỉ: 102/5/2 Lê Hồng Phong, phường 4, TP.Vũng Tàu. ĐT: 0902303303.