(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Goldsun thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Sở giao dịch vào ngày 24/11/2021 như sau:
Ngày 24/11/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đằng TMC tại Agribank Chi nhánh Sở giao dịch ảnh 1