Ngày 23/9/2020, đấu giá các tài sản hư hỏng, kém phẩm chất tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2020 do Tổng Công ty Điện lực TPHCM TNHH ủy quyền như sau:

Chuyên đề