(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/9/2021 do Công an huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

Lô hàng là tang vật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà Nước gồm 59 khoản khác nhau.

Công an huyện Hải Lăng

Ngày 23/9/2021, đấu giá tang vật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 23/9/2021, đấu giá tang vật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 23/9/2021, đấu giá tang vật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 23/9/2021, đấu giá tang vật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 23/9/2021, đấu giá tang vật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Ngày 23/9/2021, đấu giá tang vật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 6