(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VAMC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/6/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12 ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh VAMC

Địa chỉ: Số 76 (Tầng 5, Tầng 6) Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12

Địa chỉ: 49/94 đường Tân Thới Hiệp 09, Khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 23/6/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 20/06/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 22/06/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 30/05/2022 - 16:00 20/06/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh; Các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 23/06/2022

Địa điểm: 76 (Tầng 5) Cách Mạng Tháng 8, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh