(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2021 do Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty CP ủy quyền như sau:
Ngày 23/11/2021, đấu giá vật tư kém phẩm chất và công cụ, dụng cụ hư hỏng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ảnh 1