(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 22/7/2021 do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền khai thác mặt bằng tầng 1 có tổng diện tích sàn: 2.219,4 m2 theo phương thức đấu giá riêng biệt từng khu, từng ki ốt (6 ki ốt) của Tòa nhà chung cư HH3-HH4 Đồng Quốc Bình; Địa chỉ: phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Thời hạn khai thác: 03 năm. Tổng giá khởi điểm: 21.200.002.920 đồng.

Giá khởi điểm tính theo đơn giá đồng/m2/3 năm:

- Dãy ki ốt số 01: 9.612.000 đồng, Dãy số 2: 9.900.000 đồng, Dãy số 3: 9.648.000 đồng.

- Khu thương mại: 10.008.000 đồng, Khu gửi trẻ: 8.856.000 đồng, Khu ngân hàng: 10.224.000 đồng.

Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm từng tài sản.

- Người có tài sản đấu giá: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 32 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế, cá nhân có đăng ký kinh doanh có nhu cầu và khả năng tài chính, có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật liên quan.

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 06/7 đến ngày 19/7/2021 (Trong giờ hành chính);

- Thời gian xem tài sản: Ngày 15/7 và 16/7/2021 tại Tòa nhà chung cư HH3-HH4 Đổng Quốc Bình; Địa chỉ: phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (Trong giờ hành chính);

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/7 đến ngày 21/7/2021 (Trong giờ hành chính);

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 22/7/2021.

- Địa điểm tham khảo, mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.