(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 22/10/2020 do BIDV Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:
Ngày 22/10/2020, đấu giá toàn bộ dây chuyền máy móc, nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ ảnh 1