(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/10/2020 do Trung tâm y tế huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền thuê tài sản công của Trung tâm y tế huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định)

- Tên tài sản: Quyền thuê sử dụng 01 phòng tại tầng 01 nhà khoa Nội-nhi có diện tích 20m2 của Trung tâm y tế huyện Trực Ninh- tỉnh Nam Định, vị trí: phòng đầu tiên tại tầng 1 thuộc nhà khoa Nội-nhi, mục đích thuê tài sản: làm quầy bán thuốc phục vụ nhu cầu của cán bộ, nhân viên, người bệnh, người nhà người bệnh tại Trung tâm y tế huyện Trực Ninh. Thời gian thuê là 3 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, địa chỉ: Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

- Giá khởi điểm thuê tài sản: 108.000.000đ/03 năm (Một trăm linh tám triệu đồng trên 03 năm). Người tham gia đấu giá sẽ trả giá theo tháng, giá trúng đấu giá là giá trả theo tháng nhân với 36 tháng

Người trúng đấu giá sẽ trả tiền thuê tài sản theo quý

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/9/2020 đến ngày 19/10/2020 (Trong ngày, giờ hành chính).

- Thời hạn xem tài sản: Ngày 15,16/10/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 19,20,21/10/2020 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 21.600.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên, bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, 03 vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ ngày 22/10/2020

- Địa điểm đăng ký tham gia và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (số 325 Trường Chinh, TP Nam Định, sđt: 02283.836.335).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: các tổ chức, cá nhân có chức năng hợp pháp trong kinh doanh dịch vụ quầy thuốc vào việc kinh doanh bán thuốc và vật tư y tế tiêu hao cho người bệnh có nhu cầu tự mua thuốc để điều trị hoặc mua thuốc để điều trị bổ sung ngoài danh mục quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội …theo quy định hiện hành có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Khách hàng có thể xem và in hồ sơ tại cổng thông tin điện tử của Sở tư pháp tỉnh Nam Định: sotuphap.namdinh.gov.vn.