Ngày 21/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do MSB ủy quyền như sau:
Ngày 21/10/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề