(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Nam Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/5/2021 do Trường Đại Học Y - Dược - Đại học Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 Quy định chi tiết 1 số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Trường Đại Học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đề nghị Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về tài sản công (thuộc cục quản lý công sản), địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội đăng thông tin bán đấu giá tài sản với nội dung như sau:

Tài sản: Xe ô tô đã qua sử dụng Biển kiểm soát 20B-0678; Số máy 6G72MN6435; Số khung RLA00V33VY1000093; Số loại Mitsubishi Pajero; loại xe: Ô tô con 07 chỗ; Nhãn hiệu: Mitsubishi; Năm đưa vào sử dụng: 2001. Giá khởi điểm: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng)

Xe ô tô đã qua sử dụng Biển kiểm soát 20B-0828; Số máy 838313; Số khung AV1R71R17100170; Số loại Hoàng Trà; loại xe: Ô tô chở khách 34 chỗ; Nhãn hiệu: Hoàng Trà; Năm đưa vào sử dụng: 2003. Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng)

Tổng giá khởi điểm: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí.

Số tiền đặt trước: 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng chẵn)

Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp Danh Nam Việt số: 1014055286 tại Ngân hàng SHB – CN Kinh Đô – PGD Trung Yên.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn)

Bước giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

Thời gian tham khảo, bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00 đến 17h00 các ngày làm việc từ 07/5/2021 đến 19/5/2021.

Thời gian xem tài sản: từ 8h00 đến 17h00, ngày 12/5/2021 và ngày 13/5/2021.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 18/5/2021 và 19/5/2021 đến 11h00 ngày 20/5/2021.

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 21/5/2021.

Hình thức bán đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; không đấu giá theo thủ tục rút gọn.

Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp Danh Nam Việt -P406 tầng 4, Chung cư F đường Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Địa điểm xem tài sản: Trường Đại Học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên; Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Địa điểm tổ chức đấu giá dự kiến: VP Công ty Đấu giá Hợp Danh Nam Việt - P406 tầng 4, Chung cư F đường Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Liên hệ điện thoại: 091.426.1152