(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/7/2020 do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 13/HĐ-DVĐGTS ngày 02/07/2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước;

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: ấp 2, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3/ Tài sản đấu giá là:

- 04 con trâu với trọng lượng 813 kg (bao gồm 01 con trâu mẹ, 01 con nghé đực và 02 con trâu nhỡ khoảng 04 năm tuổi)

Nguồn gốc tài sản: Tài sản là tang vật bị tịch thu do vi phạm hành chính của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước chuyển giao để đấu giá.

4/ Tổng giá khởi điểm: 56.097.000 đồng (Năm mươi sáu triệu, không trăm chín mươi bảy ngàn đồng).

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá.

7/ Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ đấu giá: Từ ngày 07/07/2020 đến ngày 10/07/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

8/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 14/07/2020 đến hết ngày 15/07/2020 tại nơi trưng bày tài sản là Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước.

9/ Khoản tiền đặt trước là: Người tham giá đấu giá phải nộp tiền đặt trước là 15% (Mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của tài sản.

10/ Thời gian và địa điểm đấu giá: dự kiến 09h30 ngày 20/07/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

11/ Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước từ ngày 07/07/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/07/2020. Thời gian nộp tiền đặt trước là: Từ ngày 16/07/2020 đến 17 giờ 00 ngày 17/07/2020 vào tài khoản Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

- Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia trừ các trường hợp mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 150.000đ/ hs

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xem chi tiết liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước; ĐT: 02713.860216.