(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2021 do BacABank Chi nhánh Vũng Tàu ủy quyền như sau:
Ngày 20/5/2021, đấu giá xe ô tô khách 3/2 tại TP.HCM ảnh 1