(BĐT) - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC tổ chức đấu giá thanh lý Vật tư, phương tiện, thiết bị, vào ngày 20/11/2020 cụ thể như sau.

I. GIỚI THIỆU TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ

1. Tài sản đấu giá: Vật tư, phương tiện, thiết bị, cụ thể như sau:

Gói 1: Máy cào rác

Ngày 20/11/2020, đấu giá vật tư, phương tiện, thiết bị tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Gói 2: Vật tư, thiết bị thanh lý

Ngày 20/11/2020, đấu giá vật tư, phương tiện, thiết bị tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 20/11/2020, đấu giá vật tư, phương tiện, thiết bị tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ

Gói 1: Máy cào rác

- Giá khởi điểm đấu giá là 63.464.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu đồng)

- Bước giá: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng)

- Giá khởi điểm đấu giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định hiện hành: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, chi phí vận chuyển; nghiệm thu bàn giao; hướng dẫn đào tạo sử dụng; chuyển giao công nghệ (nếu có); bảo hành bảo trì tại địa điểm đơn vị sử dụng và các chi phí liên quan khác.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

Gói 2: Vật tư, thiết bị thanh lý

- Giá khởi điểm đấu giá là 29.662.938 đồng (Bằng chữ: Hai mươi chín triệu sáu trăm sáu mươi hai nghìn chín trăm ba mươi tám đồng)

- Tiền đặt trước: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng)

- Bước giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)

- Giá khởi điểm đấu giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định hiện hành: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT, chi phí vận chuyển; nghiệm thu bàn giao; hướng dẫn đào tạo sử dụng; chuyển giao công nghệ (nếu có); bảo hành bảo trì tại địa điểm đơn vị sử dụng và các chi phí liên quan khác.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

* Ghi chú: Mọi chi phí tháo dỡ, vận chuyển thiết bị, vật liệu, hoàn trả mặt bằng do bên mua tài sản chịu trách nhiệm chi trả.

- Nơi có tài sản đấu giá: Khu Tập kết Vật liệu xây dựng HTKT Hương Sơ - Cụm Công nghiệp, làng nghề Hương Sơ, thành phố Huế.

II. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh số 2 STC theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định).

- Hồ sơ tham gia đấu giá gồm: Giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu đối với cá nhân: 02 bản sao có chứng thực; Giấy đăng ký kinh doanh và chứng minh nhân dân, hộ khẩu người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức: 02 bản sao có chứng thực; Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền ghi rõ nội dung, phạm vi và thời hạn ủy quyền) và CMND, hộ khẩu của người được ủy quyền: 01 bản sao có chứng thực và giấy nộp tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC theo đúng thời gian quy định.

III. THỜI GIAN, ĐIỂM XEM TÀI SẢN, THAM KHẢO, BÁN HỒ SƠ, NỘP HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 17/11/2020 tại Khu Tập kết Vật liệu xây dựng HTKT Hương Sơ - Cụm Công nghiệp, làng nghề Hương Sơ, thành phố Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế để được hướng dẫn, tổ chức xem tài sản.

- Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

- Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm, tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 17/11/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh số STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. (Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại).

3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 17/11/2020 đến 17h00 ngày 19/11/2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC.

- Số tài khoản: 5511.0001.677.999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 1166.041.55.999 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 4009.238.99.8899 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Nam Sông Hương.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 20/11/2020 tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh số STC.

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng trả giá.

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế; địa chỉ: 46 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0234.3848242

- Công ty đấu giá hợp danh số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, Vĩnh Ninh, tp Huế. Số điện thoại: 0234.6286.999, Website: daugiaso2stc.com.vn.