(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/11/2020 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: số 7 Cô Tám, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định số 00016780/QĐ-TTTHTV ngày 29/9/2020.

Giá khởi điểm: 24.000.000 đồng.

Giá khởi điểm các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

(Bảng kê chi tiết tài sản được niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ và Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ đăng ký tham gia.

Tiền đặt trước: 4.800.000.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn quy định).

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Khách hàng có đơn đăng ký tham gia đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham giá đấu giá trong thời hạn mà Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Bộ quy định, có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự (theo quy định của pháp luật) tham gia đấu giá.

+ Khách hàng có giấy phép đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 16/11/2020 đến 17h00’ ngày 18/11/2020.

Địa điểm liên hệ để tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian xem tài sản: Từ 8h00’ ngày 16/11/2020 đến 17h00’ ngày 17/11/2020.

Địa điểm xem tài sản: Tại Đội QLTT số 3 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình.

Thời gian nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá: Từ 8h00’ ngày 17/11/2020 đến 17h00’ ngày 19/11/2020.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 14h30’ ngày 20/11/2020.

Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Phòng Đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0969.663.579.