(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An phối hợp với Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/7/2021 do Agribank Chi nhánh 9 ủy quyền như sau:
Ngày 2/7/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Minh Sơn tại Agribank Chi nhánh 9 ảnh 1