(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 2/7/2021 do Tông công ty Liksin ủy quyền như sau:
Ngày 2/7/2021, đấu giá tài sản cố định tại TP.HCM ảnh 1