Ngày 19/1/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/1/2023 do Chi Cục Thi hành án dân sự TP.Thủ Đức ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi Cục Thi hành án dân sự TP.Thủ Đức, TP.HCM

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Đính chính thông báo đấu giá đăng trên cổng thông tin điện tử quốc gia ngày 20/12/2022 đối với tài sản: Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 29 đường số 4, khu phố 1, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM (Chi tiết tham khảo hồ sơ đấu giá)

01

Tham khảo hồ sơ đấu giá

số 29 đường số 4, khu phố 1, P.Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (nay là TP.Thủ Đức), TP.HCM;

3,666,324,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 16/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 18/01/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/12/2022 - 17:00 16/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM (Điều kiện tham gia chi tiết tham khảo hồ sơ đấu giá)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 19/1/2023

Địa điểm: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Chuyên đề