(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/5/2021 do Ngân hàng TMCP Tiên Phong ủy quyền như sau:
Ngày 19/5/2021, đấu giá xe HAECO UNIVERSE tại Hà Nội ảnh 1