(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng 4.053,8m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu phố Thương mại Tân Biên tại Khu phố 2, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Tây Ninh

Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 4.053,8m2 đất tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 4.053,8m2 đất tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh ảnh 2