(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2021 do Công an quận Tân Phú ủy quyền như sau:
Ngày 18/6/2021, đấu giá xe ô tô các loại tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 18/6/2021, đấu giá xe ô tô các loại tại TP.HCM ảnh 2