(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2021 do Công an tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thuộc sở hữu Nhà nước số 49/HĐ-DVĐGTS ngày 28/5/2021 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định với Công an tỉnh Bình Định.

Tài sản đấu giá: Đấu giá tài sản thanh lý "22 xe ô tô, 12 xe mô tô, 03 phương tiện thủy, máy móc thiết bị văn phòng", dưới hình thức bán phế liệu. Hiện trạng tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số Vc 21/03/11.1/ĐS-BĐ ngày 12/03/2021 của Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam.

- Giá khởi điểm của tài sản: 484.563.000 đồng (Bốn trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng). (theo Quyết định số 685/QĐ-CAT-PH10 ngày 28/4/2021 của Giám đốc Công an tỉnh Bình Định về việc phê duyệt giá khởi điểm).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản năm 2016: Khi đăng ký tham gia đấu giá tất cả người đăng ký tham gia đấu giá được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát cho mỗi người tham gia đấu giá một tờ phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá, buổi công bố giá (ngày mở cuộc đấu giá) và các nội dung theo quy định của Quy chế đấu giá tài sản.

+ Tại buổi công bố giá đã trả, tổ chức đấu giá tài sản công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá mua tài sản. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Hình thức đấu giá tiếp theo là trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

- Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 18/6/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng - TP. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định.;

- Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bình Định; địa chỉ: 01A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Địa điểm xem hồ sơ, tài liệu về tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Công an tỉnh Bình Định; địa chỉ: 01A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian và địa điểm xem thực trạng về tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến ngày mở cuộc đấu giá tại Công an tỉnh Bình Định; địa chỉ: 01A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến hết 16 giờ 00 phút, ngày 15/6/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên phải nộp khoản tiền đặt trước là 95.000.000 đồng cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá và tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng. Khách hàng nộp vào tài khoản số 4300201003401 tại Ngân hàng No&PTNT tỉnh Bình Định hoặc các tài khoản khác của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Người trúng đấu giá nộp đủ tiền trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành (trừ có thỏa thuận khác).

Sau khi người mua thanh toán đủ tiền, người có tài sản đấu giá có trách nhiệm giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có), cho người mua có sự chứng kiến của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định - số 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256. 3812837 - 3814641.