(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 18/3/2021, đấu giá 38.375 cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Phước ảnh 1