(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:

Cho thuê mặt bằng căn tin cơ sở 1, cơ sở 2; mặt bằng cho thuê nhà xe và mặt bằng cửa hàng sách của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang (Đăng ký và đấu giá riêng lẻ từng tài sản)

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang

Ngày 18/11/2021, đấu giá mặt bằng căn tin, nhà xe, cửa hàng sách tại tỉnh Hậu Giang ảnh 1
Ngày 18/11/2021, đấu giá mặt bằng căn tin, nhà xe, cửa hàng sách tại tỉnh Hậu Giang ảnh 2
Ngày 18/11/2021, đấu giá mặt bằng căn tin, nhà xe, cửa hàng sách tại tỉnh Hậu Giang ảnh 3
Ngày 18/11/2021, đấu giá mặt bằng căn tin, nhà xe, cửa hàng sách tại tỉnh Hậu Giang ảnh 4
Ngày 18/11/2021, đấu giá mặt bằng căn tin, nhà xe, cửa hàng sách tại tỉnh Hậu Giang ảnh 5
Ngày 18/11/2021, đấu giá mặt bằng căn tin, nhà xe, cửa hàng sách tại tỉnh Hậu Giang ảnh 6