(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/6/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 17/6/2021, đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại tỉnh Tây Ninh ảnh 1