(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trí Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/5/2021 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu ủy quyền như sau:
Ngày 17/5/2021, đấu giá gỗ Keo và nguyên liệu tận thu tại tỉnh Phú Yên ảnh 1