(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/12/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Trảng Bàng ủy quyền như sau:
Ngày 17/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ảnh 1