(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/11/2020 do Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền thuê tài sản công của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên (địa chỉ: Số 6 đường Giải Phóng- phường Lộc Hoà - TP Nam Định)

- Tên tài sản: Quyền thuê sử dụng 02 phòng học tại tầng 1 khu nhà 4 tầng của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên diện tích sử dụng 75m2, mục đích thuê tài sản: làm xưởng thực hành may công nghiệp, tổ chức các lớp đào tạo nghề tin học ứng dụng (công nghệ thông tin), đào tạo ngoại ngữ hoặc đào tạo, huấn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên hoặc văn phòng tư vấn nghề nghiệp việc làm (Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: có giấy phép hoạt động, các chứng nhận đủ năng lực để tổ chức các hoạt động theo quy định trong các lĩnh vực trên). Thời gian thuê là 3 năm, địa chỉ: Số 6 đường Giải Phóng- phường Lộc Hoà - TP Nam Định.

- Giá khởi điểm thuê tài sản: 4.950.000đ/tháng tương đương 14.850.000đ/quý (Bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng trên tháng tương đương mười bốn triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng trên quý)

Người trúng đấu giá sẽ trả tiền thuê tài sản theo quý

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 13/11/2020 (Trong ngày, giờ hành chính).

- Thời hạn xem tài sản: Ngày 12, 13/11/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 11, 12, 13/11/2020 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 2.500.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ: 50.000đ/01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: đối tượng đăng ký tham gia đấu gis có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có giấy phép hoạt động, các chứng nhận đủ năng lực để tổ chức các hoạt động theo quy định trong các lĩnh vực: làm xưởng thực hành may công nghiệp, tổ chức các lớp đào tạo nghề tin học ứng dụng (công nghệ thông tin), đào tạo ngoại ngữ hoặc đào tạo, huấn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên hoặc văn phòng tư vấn nghề nghiệp việc làm có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp tại Trung tâm theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên, bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, 03 vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ ngày 16/11/2020

- Địa điểm đăng ký tham gia và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (số 325 Trường Chinh, TP Nam Định, sđt: 02283.836.335).