(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/12/2021 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương Chi nhánh Bình Hòa ủy quyền như sau:
Ngày 15/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng ảnh 1