(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/11/2021 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất ở đối với 05 thửa đất tại Dự án tạo quỹ đất ở khu vực thôn 8, xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 5 thửa đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 5 thửa đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 5 thửa đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 15/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 5 thửa đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 4