(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá số 5 – Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/8/2022 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 14/8/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội ảnh 1