(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành ủy quyền như sau:
Ngày 13/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh ảnh 1