Ngày 12/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group và ông Nguyễn Thúc Vinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/5/2022 do bà Hà Thị Thu Hồng ủy quyền như sau:
Ngày 12/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 12, TP.HCM ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư