Ngày 12/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Thủ Đức, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/10/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp

Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0903392209

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức

Địa chỉ: 2/267 Xa Lộ Hà Nội, Kp. 1, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

(MS329/22) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 695, tờ bản đồ số 44 tại phường Bình Trưng Tây, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CS 04232 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 13/02/2017, nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý cho ông Vũ Văn Bình ngày 10/4/2019

01

- Thửa đất số: 695 ; Tờ bản đồ số: 44 - Địa chỉ thửa đất: Phường Bình Trưng Tây, Quận 2 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh. - Diện tích: 294 m2 (bằng chữ: Hai trăm chín mươi tư mét vuông) - Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng - Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài - Nguồn gốc sử dụng đất: nhận thừa kế đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

thửa đất số 695, tờ bản đồ số 44 tại phường Bình Trưng Tây, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh

20,164,120,058

4,032,824,012

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:30 07/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 11/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 07/09/2022 - 11:00 08/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Địa điểm đăng ký: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. - Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. - Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:30 12/10/2022

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Chuyên đề