(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát ủy quyền như sau:

12 lô đất ở thuộc khu QHDC năm 2019, xã Cát Minh, huyện Phù Cát

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát

Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 12/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ảnh 5