(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2021 do Văn phòng Tỉnh uỷ Tiền Giang ủy quyền như sau:

Đấu giá thanh lý 03 xe ô tô công: Xe ô tô (05 chỗ) nhãn hiệu Mazda 626; Xe ô tô (05 chỗ) nhãn hiệu Toyota Corolla 2.0; Xe ô tô (05 chỗ) nhãn hiệu Ford Laser 1.6

Văn phòng Tỉnh uỷ Tiền Giang

Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 xe ô tô công tại tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 xe ô tô công tại tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 xe ô tô công tại tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 xe ô tô công tại tỉnh Tiền Giang ảnh 4
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 xe ô tô công tại tỉnh Tiền Giang ảnh 5
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 xe ô tô công tại tỉnh Tiền Giang ảnh 6
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 xe ô tô công tại tỉnh Tiền Giang ảnh 7
Ngày 12/11/2021, đấu giá 3 xe ô tô công tại tỉnh Tiền Giang ảnh 8