(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/3/2021 do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương.

Địa chỉ: Số 75, đường Bạch Đằng, khu phố 6, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 01 xe ôtô Toyota Hiace 16 chỗ ngồi, năm 2009. Biển kiểm soát: 61B-022.98.

*Giá khởi điểm: 255.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm triệu đồng).

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Trung tâm.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 05/03/2021.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 26/02/2021 đến 14 giờ 00 ngày 05/03/2021 tại trụ sở Trung Tâm.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 04/03/2021 và ngày 05/03/2021.

- Địa điểm xem tài sản: Số 75, đường Bạch Đằng, khu phố 6, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 04/03/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 08/03/2021.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm cụ thể là : 51.000.000 đồng (Năm mươi mốt triệu đồng).

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 10/03/2021.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bình Dương trong thời gian quy định.

- Địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

- Địa điểm tổ chức đấu giá tài sản là: Văn phòng Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương– ĐT: 0274.3859653 (hoặc 0909809898 – Minh).