(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2021 do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuậ TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 10/12/2021, đấu giá lô gỗ thu hồi tại TP.HCM ảnh 1