(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá vIệt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/12/2020 do Tông Công ty Điện lực TPHCM TNHH ủy quyền như sau:

Ngày 10/12/2020, đấu giá các tài sản hư hỏng, kém phẩm chất tại TPHCM ảnh 1