(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/8/2022 do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: Số 131, đường 23/10, phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: Số 14 Lê Thánh Tôn, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số 54, địa chỉ 01-02 B4 Khu Hòn Khô, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (của ông Trần Khánh Toàn và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc).

01

Thửa đất: - Thửa đất số: 1 Tờ bản đồ số: 54 - Địa chỉ: 01-02 B4 Khu Hòn Khô, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. - Diện tích đất: 165,1 m2. - Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. - Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. - Thời hạn sử dụng: Lâu dài. - Nguồn gốc sử dụng: Được tặng cho đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. * Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở - Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: + Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ + Diện tích xây dựng: 55,9m2 - Diện tích sàn: 55,9 m2 + Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng + Cấp (hạng): Cấp 4. - Hiện trạng: Nhà đất nằm tại hẻm bê tông, nhà cấp 4 xây hết lô đất.

Số 6/3 Nguyễn Khắc Viện, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

8,500,000,000

850,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 27/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 29/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 16/06/2022 - 16:00 27/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa (Số 77 (số mới 131) đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Trong thời hạn mà Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 01/08/2022

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa (Số 77 (số mới 131) đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Xem file chi tiết tại đây