(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/12/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 1/12/2021, đấu giá xe ô tô Toyota tại TP.HCM ảnh 1