Đấu giá xe ô tô tại Hậu Giang

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản như sau: