Đấu giá xe ô tô tại Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm DVĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn ủy quyền như sau: