Đấu giá tài sản Vật tư phế liệu thanh lý của Công ty Điện lực Kiên Giang

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang thông báo bán đấu giá

* Tài sản có Quyết định thanh lý của Công ty Điện lực Kiên Giang:

 * Lô: Vật tư phế liệu thanh lý (Gồm 255 mặt hàng).

* Giá khởi điểm: 246.874.235 đồng (Đó bao gồm 10% thuế GTGT).

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi bốn ngàn, hai trăm ba mươi lăm đồng).

* Yêu cầu: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề, có giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên & Môi trường (Khi đăng ký tham gia đấu giá, đơn vị phải đem theo giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại bản chính và nộp lại bản photo có chứng thực để lưu hồ sơ. Khi đăng ký và đấu giá đơn vị phải có giấy ủy quyền cho người tham dự).

Thời gian xem tài sản: Xem ngày 27 tháng 05 năm 2016 (Buổi sáng từ 8 giờ đến 10 giờ và buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ tại kho Công ty Điện lực Kiên Giang, số 68 Nguyễn Hùng Sơn, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Tiền đặt trước để tham gia đấu giá: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng)

Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Thời gian đăng ký đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2016.

Dự kiến thời gian bán đấu giá: 8 giờ 00, ngày 31 tháng 05 năm  2016.

Tổ chức cá nhân có nhu cầu liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang, số 16 Ngô Quyền, TP. Rạch Giá. Điện thoại: 077.3816344.