Đấu giá tài sản Lô gỗ của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện IaH’Drai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VÀ ĐẤU GIÁ GIA LAI KON TUM TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SAU:

I. Tài sản bán đấu giá:

* Lô 1: Lô gỗ của Cơ quan Cảnh sát điều tra -  Công an huyện IaH’Drai gồm: 56,064 m3 gỗ xẻ và gỗ tròn các nhóm IIA, III, IV. Giá khởi điểm là: 669.080.000 đồng. Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/bộ. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng.

* Lô 2: Lô gỗ của Cơ quan Cảnh sát điều tra -  Công an huyện IaH’Drai gồm: 91,871 m3 gỗ xẻ và gỗ tròn các nhóm IIA, III, IV. Giá khởi điểm là: 445.000.000 đồng. Giá bán hồ sơ: 200.000 đồng/bộ. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng.

(Thông tin chi tiết về tài sản bán đấu giá xem tại Công ty TNHH TM-DV và Đấu giá Gia Lai Kon Tum, địa chỉ: 198C URE, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

- Địa điểm xem tài sản: Lô 1: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện IaH’Drai, tỉnh Kon Tum; Lô 2: Khoảnh 7, Tiểu khu 711, xã Ia Dom, huyện IaH’Drai, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày 26/9/2016.

- Hạn chót đăng ký đấu giá: Đến 09h00, ngày 26/9/2016.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Lô 1:  15 giờ 00 phút; Lô 2: 15 giờ 30 phút, ngày 26/9/2016.

 

II. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Công ty TNHH TM-DV và Đấu giá Gia Lai Kon Tum: 198C đường U rê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại liên hệ: 0919 140 256.