Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX.Phú Thọ, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản do UBND thị xã Phú Thọ - Ban xử lí Đấu giá QSD ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND thị xã Phú Thọ - Ban xử lí Đấu giá QSD đất – Địa chỉ: Số 64, Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 18 ô đất tại xã Thanh Minh và phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm: Từ 1.400.000 đồng – 2.500.000 đồng/ m2; tiền đặt trước: Từ 15.000.000 đồng - 30.000.000 đồng/ ô.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Từ ngày 04/4/2018 đến ngày 23/4/2018. Nộp tiền đặt trước: Ngày 23/4/2018 trong giờ hành chính và hoàn thiện thủ tục tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Phú Thọ hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00’, ngày 26/4/2018 tại Hội trường UBND thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Mọi chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

Địa chỉ: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ,

TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 02103 898 179 - 0985361047.