Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX.Ngã Bảy, Hậu Giang

(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy ủy quyền như sau: